PROGRAMA DE L’ALIMENTACIÓ SALUDABLE I L’ACTIVITAT FÍSICA A L’ESCOLA

Les malalties no transmissibles constitueixen la primera causa de mortalitat, morbiditat i DISCAPACIDAD en nostra societat.

Segons les senyes de l’OMS, en l’any 2012 se produïren 58 milions de decessos per malalties no transmissibles, i en el 50% d’ells, la causa estigué relacionada en malalties CARDIOVASCULARS, malalties CEREBROVASCULARS i diabetis MELLITUS.

Alguns factors de risc a patir estes malalties son la hipertensió arterial, un desmesura de pes, l’INGESTA energètica  excessiva, o portar una dieta pobra en fruites, verdures i fibra, o, pel contrari, portar una dieta rica en greixoses saturades, sent la guany de pes en la infància un factor de risc per a desenrotllar una obesitat en el futur.

Per això, és necessari inculcar estils de vida saludable en nostres fills/nostres filles, que passen per portar una adequada alimentació, realitzar exercici físic en freqüència, i estar PSICOLÓGICAMENTE enfortits per a evitar recialles PSICOLÓGICAS per problemes en la imatge corporal, en l’AUTOESTIMA i en l’AUTOCONCEPTO.

Durant la infància, se creen hàbits que perduraran a lo llarg de tota la vida de la persona, per això, l’escola i la família son fonamentals com via de transmissió dels hàbits saludables.

Es de vital importància que l’alumnat comprenga la repercussió positiva d’adquirir bons criteris de salut, puix, si se’ls ensenyen des dels primers anys de vida, els  va a resultar mes fàcil portar una vida saludable de forma automatitzada, sense que resulte un esforç, durant la vida adulta.

El programa «L’Alimentació Saludable i l’Activitat Física a l’Escola», impulsat des del departament de Salut Pública i Polítiques Saludables de Gandia, tracta d’inculcar als alumnes (d’entre 1r i 4t de Primària) i les seues famílies hàbits saludables.

L’objectiu amb esta iniciativa és que els escolars siguen responsables i milloren la seua qualitat de vida canviant els seus hàbits alimentaris i esportius i ensenyen als seus pares i familiars més pròxims a portar una vida saludable a casa.

El programa consta de 8 mòduls que es desenvoluparan al llarg del curs escolar 2017-2018 dividits en 3 àmbits d’actuació: alimentació saludable, activitat física i intel·ligència emocional.

Un equip format per una nutricionista, un professor d’educació física i una psicòloga, tenen com a objectiu (dins del programa «L’Alimentació Saludable i l’Activitat Física a l’Escola), millorar la salut en la població d’escolars de Gandia en tres nivells: alimentació, esport i aspectes psicològics.

 

Consta de 8 mòduls amb material específic per a treballar amb alumnat, pares i mares i professorat al llarg de tot el curs escolar. La implicació familiar i el treball en l’àmbit escolar és fonamental per a conseguir que els nostres xiquets es convertisquen en persones sanes tota la seua vida.