PROGRAMES DE PREVENCIÓ COMUNITÀRIA DE CONDUCTES ADDICTIVES (UPCCA)

Al llarg dels anys, l’Ajuntament ha desenvolupat diferents actuacions en coordinació amb altres institucions, dirigides prioritàriament a reforçar activitats educatives en el marc de l’ensenyament formal. L’impacte de les drogues i el tipus de drogues i les actuacions també han variat amb el temps. Són especialment significatives en l’actualitat les actuacions en relació a la prevenció del consum d’alcohol i altres addiccions en joves, així com els tallers de prevenció de l’ús positiu de les tecnologies de la informació i de la comunicació i del joc patològic.

Gandia comptà amb dos premis autonòmics l’any 1998-1999 i l’any 2000 amb el premi nacional Reina Sofia.

 

  • Pla de Prevenció de les Drogodependències i Altres Trastorns Addictius (2016-2019)
  • Educant en Valors
  • Tallers de Prevenció de l’Ús Positiu de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació
  • Taller de Prevenció del Joc Patològic
  • Taller de Prevenció del Consum d’Alcohol
  • Estudi Escolar sobre la Prevalença del Consum d’Alcohol i Altres Substàncies a Gandia